Krachtig koersen!

Het is af: ons nieuwe koersplan 2022-2026! Daarin lees je waar wij als stichting Nutsscholen Breda voor staan en waar we de komende jaren voor gaan.

‘Krachtig koersen’ is een co-creatie waar we met elkaar hard aan hebben gewerkt. We hebben als medewerkers van SNB kritisch naar onszelf en ons onderwijs gekeken. En ook onze leerlingen, hun ouders en onze partners hebben aangegeven wat zij de komende jaren van ons verwachten. Alle waardevolle input heeft geleid tot dit gezamenlijke koersplan.

Het was een prachtig traject! We zijn trots op het resultaat én dankbaar voor alle ouders en leerlingen die hun verhaal wilden delen en op de foto wilden. Je ziet het resultaat op onze vernieuwde website.

Het vervolg

Als vervolgstap gaan we onze ambities vertalen naar concrete resultaatafspraken, waaraan we acties koppelen. Vervolgens maken al onze scholen ook hun eigen schoolplan, dat is afgeleid van het koersplan. Samen zijn we verantwoordelijk en met elkaar koersen we af op een nog mooiere toekomst. Volle kracht vooruit!