Ouders en partners

Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst doen we niet alleen, maar samen met ouders en partners. Een stevige en duurzame relatie is de basis voor een goede samenwerking. Daar willen wij van onze kant aan werken en daarom zijn dit onze ambities:

Werken vanuit vertrouwen

Vertrouwen is de basis van goede samenwerking. We gaan uit van de goede intentie. Onze ambitie is dat we open en transparant zijn in onze omgang met ouders en partners en dat ze gemakkelijk bij ons aankloppen. We worden ons steeds meer bewust van onze voorbeeldfunctie en van de effecten van ons gedrag.

Zorgvuldig communiceren

Voor een optimale samenwerking is zorgvuldige communicatie essentieel. De komende jaren werken we toe naar een klein en overzichtelijk aantal communicatiemiddelen. Alle medewerkers scholen zich in communicatievaardigheden. We communiceren vanuit onze kernwaarden, kiezen de juiste tone of voice, communiceren tijdig en verplaatsen ons in de ander.

Samen verantwoordelijkheid nemen

Voor de ontwikkeling van de leerling delen 3 partijen de verantwoordelijkheid: de ouder, de leerkracht en de leerling zelf. Onze ambitie is dat deze partijen bij de intake verwachtingen over ieders verantwoordelijkheid naar elkaar uitspreken en afstemmen welke rol de ouder kan spelen in het onderwijs. Dit gesprek blijven we na de intake regelmatig voeren, naast de reguliere oudergesprekken.

Communicatie met partners verstevigen

We werken samen met bijvoorbeeld het vervolgonderwijs, gemeente, (sport)verenigingen, kinderopvang, cultuuraanbieders en leveranciers. De komende jaren brengen we in beeld met welke partners we precies samenwerken en welke collega’s verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van regelmatig contact. De contactpersonen krijgen hiervoor de ruimte.

Benieuwd naar wat ouders vinden over de communicatie en samenwerking met ons?
Lees hun verhalen!