Vervolg over Corona beleid SNB

Beste ouder/verzorger en medewerker,

 

Helaas heeft het coronavirus inmiddels ook Nederland bereikt. Vannacht is een tweede patiënt, een inwoner van Amsterdam, met het coronavirus gediagnosticeerd. De patiënt zit in thuisisolatie in Diemen en heeft geen link met de eerste patiënt in Tilburg. De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

 

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen. Stichting Nutsscholen Breda heeft dagelijks contact met de GGD en dit is nogmaals aan ons bevestigd.

 

Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij roepen ouders/verzorgers of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD WestBrabant (telefoon 085 078 56 17).

 

Vanuit Stichting Nutsscholen Breda zullen we zoveel mogelijk in het werk stellen om een veilige leer- en werkomgeving te bewerkstelligen. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en GGD op de voet.

Op al onze scholen zal a.s. maandag in de lessen aandacht worden besteed aan de preventieve maatregelen zoals aangegeven door de RIVM en GGD:

  • hoe en wanneer je je handen wast;
  • hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
  • en gebruik papieren zakdoekjes

 

Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we u daar z.s.m. over berichten via de mail en/of via een nieuwsbericht op de website van Stichting Nutsscholen Breda.