Update Coronabeleid SNB

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers,

Hierbij ontvangt u een brief met nieuwe informatie aangaande het coronavirus en de wijze waarop wij daarmee omgaan. Ik wil u vragen de brief aandachtig te lezen en bij eventuele vragen contact op te nemen met de directie van de school.

Gisteren is er een persconferentie geweest waar de Minister-president aansluit bij de oproep van de veiligheid regio’s voor de scholen: Probeer open te blijven. Indien onderwijs niet meer lukt, probeer dan kinderen op te vangen. Ik snap hoe lastig dit is en welke emoties deze uitspraak oproept bij onze medewerkers en ouders. Het zijn echter uitzonderlijke tijden en daarom willen wij als Stichting Nutsscholen Breda constructief en proactief een bijdrage leveren aan de vraag vanuit de overheid. Natuurlijk houd ik armslag als deze maatregelen wegens veiligheid niet meer houdbaar zijn. Ik ben hierover in goed overleg met collega besturen en instanties in Breda.

Sinds de persconferentie gisteren donderdag 12 maart 2020 adviseert het RIVM in ieder geval tot 31 maart 2020 het gehele land om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Daarom verzoeken wij u dringend om in navolging van dit advies kinderen die verkouden zijn of hoesten thuis te houden. Kinderen hoeven niet per se koorts te hebben. Ook zonder koorts geldt: bij verkouden zijn en/of hoesten: thuis houden. Ook als u twijfelt willen wij dat u uw kind thuis houdt. We verzoeken u de school/kinderopvang te informeren over de reden van ziekmelding van uw kind. Indien onze medewerkers constateren dat kinderen de genoemde verschijnselen vertonen dan zullen ze direct contact met u opnemen met het verzoek uw kind(eren) op te halen. De gezondheid van de kinderen en medewerkers gaat voor alles.

Dit advies geldt uiteraard ook voor de medewerkers van onze scholen. Als een medewerker volgens dit advies thuis blijft, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter beperkt en ook zij kunnen klachten ondervinden. Ik wil u daarom laten weten dat het zeer realistisch is dat u van de school te horen krijgt dat kind(eren) niet naar school kan/kunnen komen. Sinds deze week lukt het ons niet meer om de dag van tevoren te communiceren. Het kan zijn dat u dit dezelfde dag hoort.
Wij hebben vanuit de instanties de vraag gekregen om kinderen van ouders die werken in vitale beroepen (de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en de hulpdiensten) toch op te vangen als deze groepen onverhoopt thuis moeten blijven. Wij gaan daar ons uiterste best voor doen. Als dit voor u geldt neem dan contact op met de leerkracht van uw kind en/of locatieleider/directeur van de school.

Indien van toepassing zullen we u weer spoedig nader informeren.

Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden steeds geactualiseerd. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van de GGD en op de website van het RIVM. Zit uw vraag hier niet tussen? Bel dan met de GGD: 088 368 6858 of het RIVM 0800 1351.