Tweedaagse staking

Onderwijsstaking 30 en 31 januari 2020

Tweedaagse staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 

Doel
Het doel van de tweedaagse staking is structureel meer geld voor het onderwijs om het lerarentekort op te lossen. Onder meer door het lerarentekort op basisscholen neemt de werkdruk voor onderwijspersoneel toe. Ook op al onze scholen zijn we elke week bezig om noodzakelijke vervangingen voor de groepen te regelen, wat vaak ten koste gaat van onze ambulante leerkrachten of onderwijsassistenten die juist bedoeld zijn om de werkdruk in de groepen te verlagen.

Gevolgen van het lerarentekort voor ouders en leerlingen
Stichting Nutsscholen Breda heeft tot op dit moment weten te voorkomen  door de inzet van ambulante mensen en het samenvoegen van groepen. Ook het verdelen van leerlingen is dit schooljaar al een aantal keren een laatste redmiddel gebleken. Er wordt een groot beroep gedaan op de teamleden om in te vallen bij de ziekte van een collega. De werkdruk neemt daarmee verder toe!
Wij hopen dat u begrijpt dat er meer geld van de overheid nodig is om de werkdruk en het lerarentekort aan te pakken en dat er een structurele oplossing van het probleem moet komen.

Stakingsbereidheid Stichting Nutsscholen Breda
We hebben op alle scholen de stakingsbereidheid gepeild. Het grootste gedeelte van onze scholen is dicht en veel leerkrachten staken. Het bestuur steunt het doel van de staking. U heeft een brief ontvangen over de consequenties van de staking voor de school van uw kind(eren).