Stichting Nutsscholen Breda staakt!

Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra wil investeren in onderwijs.

Het schoolbestuur steunt het doel van de staking op 6 november, want we ervaren zelf dat het lerarentekort toeneemt en we worden geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Maatregelen zijn echt noodzakelijk om te voorkomen, en wij als schoolbestuur hopen dat de staking eraan kan bijdragen dat het kabinet inziet dat investeringen noodzakelijk zijn.

Inmiddels is de stakingsbereidheid op alle scholen gepeild en de leraren op onze scholen leggen hun lesgevende taken op 6 november neer. Het criterium van de Stichting Nutsscholen Breda is dat wij de scholen voor lesdoeleinden sluiten bij een stakingsbereidheid van 50 procent of meer van de leraren en dit criterium is op alle Nutsbasisscholen gehaald.

Dit betekent dat alle scholen volgende week woensdag 6 november gesloten zijn en dat uw kind(eren) niet naar school kan (kunnen).

Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen op uw steun om de politiek duidelijk te maken dat maatregelen noodzakelijk zijn.

Lees hier verder