Scholen dicht!

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste medewerkers

 

Vanmiddag heeft de overheid besloten om alle scholen te sluiten tot en met 6 april.

Dit besluit heeft veel impact op onze leerlingen, op u als ouder of medewerker. Wij kunnen ons voorstellen dat dit weer veel nieuwe vragen oproept. Krijgen leerlingen nu geen onderwijs meer? En wat moet ik nu morgen doen?

Blijven jullie wel open voor leerlingen van ouders die werken in vitale functies? En welke beroepen naast zorg vallen onder die vitale functies?

Op dit moment hebben we nog niet alle antwoorden. We vertellen u vandaag alleen wat we gaan doen en wat het voor morgen betekent.

 

Kinderopvang

Wat we in ieder geval weten is dat de overheid heeft besloten om de scholen te sluiten voor onderwijs maar wel open te stellen voor opvang van leerlingen van ouders in vitale functies. Met vitale functies bedoelen we alle beroepen die nodig zijn voor goede basis-leefomstandigheden. Dit zijn ouders die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de GGD, de zorg, de politie, brandweer, kinderopvang etc. Maar ook ouders die werkzaam zijn bij defensie of ouders met beroepen die ervoor zorgen dat onze supermarkten bevoorraad blijven, maken onderdeel uit van deze vitale functies. Een lijst van deze vitale beroepen volgt.

 

Overleg in Breda tussen partners

In deze uitzonderlijke situatie is het van groot belang om samen op te trekken in onze stad met alle maatschappelijke partners en de gemeente. Morgenvroeg gaan we daarom met elkaar overleggen hoe we alles op de best mogelijke manier kunnen organiseren. Aan tafel zitten dan de burgemeester en wethouder, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de kinderopvang, en een vertegenwoordiger van o.a. De Nieuwe Veste en Breda Actief. In de loop van maandag volgt meer praktische informatie over hoe de opvang wordt georganiseerd.

 

Onderwijs

Onze stichting is verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs. Omdat de scholen de komende tijd zijn gesloten, kunnen wij geen onderwijs geven op de normale manier. We gaan komende week onderzoeken of het mogelijk is om voor onze leerlingen of een deel van onze leerlingen (denk aan groep 8) afstandsonderwijs te verzorgen.

 

Wat betekent dit nu concreet voor morgen, maandag 16 maart?

Voor ouders betekent dit dat u uw kind thuishoudt. Slechts indien u werkzaam bent in één van de vitale functies zoals hierboven beschreven, neemt u contact met de school op. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind dan morgen wordt opgevangen. En zoals hierboven vermeld ontvangt u in de loop van maandag meer informatie over hoe en met wie de opvang voor de kinderen van ouders in vitale functies wordt geregeld voor de komende periode.

Medewerkers die gezond zijn kunnen morgenochtend gezamenlijk starten. Als er geen opvang voor hun kinderen is kunnen deze gewoon meekomen naar school. Op deze manier kan er overleg plaatsvinden en eventuele taken verdeeld worden.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn en/of informatie dan zullen we u hierover informeren. Het laatste nieuws wordt ook telkens de website geplaatst.

Met vriendelijke groet,

 

Anette de Ruiter

Algemeen directeur – bestuurder Stichting Nutsscholen Breda