Scholen op 11 mei weer open

Beste ouder(s), verzorger(s),
Dinsdagavond, 21 april,  is er een persconferentie geweest waarin bekend is gemaakt dat de huidige maatregelen inzake het
coronavirus deels verlengd en deels aangepast worden. Dit betekent dat de basisscholen en de kinderopvang vanaf
11 mei opengaan op een aangepaste manier.

Onderwijs
Alle scholen zijn binnen hun mogelijkheden de openstelling en het onderwijs op een veilige manier aan het
inregelen. De komende dagen zullen we onze scenario’s nog verfijnen aan de hand van de nieuwe informatie en
richtlijnen die we hebben gekregen van het kabinet, het RIVM en de PO-raad. Alle scholen gaan naar aanleiding van
hun plannen in overleg met de MR. Ik stem hierover af met de GMR.
Uiterlijk volgende week ontvangt u nadere informatie over de tijden en de wijze waarop de kinderen vanaf 11 mei
naar school kunnen.

Noodopvang
In de meivakantie zorgt de kinderopvang voor de noodopvang van kinderen waarvan een van de ouders een vitale
functie heeft. Vanaf 11 mei zijn de scholen in Breda onder lestijd verantwoordelijk voor de noodopvang van deze
kinderen. U dient zich hiervoor dan ook bij school aan te melden. De school zal u mededelen hoe dat dient te
gebeuren. Na schooltijd wordt de noodopvang door Kober overgenomen. Hiervoor dient u zich apart bij Kober aan te
melden.

Voorwaarden voor medewerkers, kinderen en ouders
Wanneer mag je niet naar school/de noodopvang komen en moet je dus thuisblijven:
• Als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
tot 38 graden of koorts. Heb je 24 uur lang geen klachten, dan mag je weer naar school komen.
• Voor leerlingen geldt dat als een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of
benauwdheid heeft. Als het hele gezin 24 uur klachtenvrij is, mag je weer naar school komen.

Wij wensen iedereen veel succes bij het vervolg van deze grote uitdaging, zowel op het werk, op school, als thuis. Let
op jezelf en op elkaar. Na de meivakantie zien we iedereen graag in goede gezondheid terug!

Met vriendelijke groet,

Anette de Ruiter
Algemeen directeur – bestuurder Stichting Nutsscholen Breda

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”