Koersplan 2022-2026

In ons koersplan 2022-2026 lees je waar wij als stichting Nutsscholen Breda voor staan en waar we de komende jaren voor gaan.

‘Krachtig koersen’ is een co-creatie waar we met elkaar hard aan hebben gewerkt. We hebben als medewerkers van SNB kritisch naar onszelf en ons onderwijs gekeken. En ook onze leerlingen, hun ouders en onze partners hebben aangegeven wat zij de komende jaren van ons verwachten. Alle waardevolle input heeft geleid tot dit gezamenlijke koersplan.

Bekijk het koersplan

Onze ambities voor de komende jaren

We beseffen dat we al behoorlijk goed op koers liggen en dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog is. Die basis is en blijft op orde en daar zijn we trots op. Maar we zijn ook ambitieus. Met elkaar hebben we daarom 4 belangrijke thema’s bepaald waarop we ons de komende jaren gaan ontwikkelen: OnderwijsWerkgeverschapOuders & partners en De wereld & ikBij elk thema hebben we ambities geformuleerd die onze ontwikkeling richting geven. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat randvoorwaarden als financiën, huisvesting, privacy en digitale middelen goed geregeld zijn. Onze ambities zijn gebaseerd op de situatie zoals die in 2022 is. Omdat de wereld snel verandert, zullen we ook ten aanzien van onze ambities wendbaar en flexibel moeten zijn.