GMR

Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf  Nutsscholen in Breda – Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen, Teteringen, Hoogakker – van belang zijn.
Elke school vaardigt twee leden af.

Personeelsgeleding:

  • Elles Vink – Teteringen
  • Renata Looije – Hoogakker
  • Sylvie Metselaar  – Boeimeer
  • Caroll Ann den Hartog – Dirk van Veen
  • Marq van Broekhoven – Burgst

 

Oudergeleding:

  • Marieke Vesters -van Kessel (voorzitter) – Boeimeer
  • Michael van Erp – Hoogakker (secretaris)
  • Imke Receveur
  • Sandra Lageweg – Teteringen