GMR

Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf  Nutsscholen in Breda – Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen, Teteringen, Hoogakker – van belang zijn.
Elke school vaardigt twee leden af.

Personeelsgeleding:

  • Esther Polhuijs – Teteringen
  • Mariska van Gog – Hoogakker
  • Renske de Vaan  – Boeimeer
  • Hilde den Koeijer – Dirk van Veen
  • Marq van Broekhoven – Burgst

 

Oudergeleding:

  • Marsha Kester-Jacobs – Dirk van Veen (voorzitter)
  • Rianne Janssen – Boeimeer
  • Susan Joosen – Hoogakker (secretaris)
  • Tobie van den Berg – Burgst
  • Patricia Smits – Teteringen