GMR

Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf  Nutsscholen in Breda – Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen, Teteringen, Hoogakker – van belang zijn.
Elke school vaardigt twee leden af.

Personeelsgeleding:

  • Elles Vink – Teteringen
  • Renata Looije – Hoogakker
  • Sylvie Metselaar  – Boeimeer
  • Caroll Ann den Hartog – Dirk van Veen
  • Marq van Broekhoven – Burgst

 

Oudergeleding:

  • Marieke Vesters -van Kessel (voorzitter) – Boeimeer
  • Michael van Erp – Hoogakker (secretaris)
  • Imke Receveur
  • Sandra Lageweg – Teteringen
“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”