De wereld en ik

Een belangrijk thema voor ons is dat we leerlingen leren hoe zij zich op hun eigen manier staande houden in een samenleving die digitaal verbonden is en die snel verandert. We besteden aandacht aan burgerschap en vinden het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de samenleving waarvan we onderdeel zijn en aan de wereld waarin we leven. Dit zijn onze ambities:

Jezelf en de ander respecteren

Onze leerlingen leren naar zichzelf te kijken als onderdeel van de samenleving. Ze leren respect te tonen, te zorgen voor zichzelf en de ander en voor een sociaal veilige omgeving. We willen daar planmatig en gestructureerd aan werken, met scherp geformuleerde doelen. We nemen dit op in ons systeem van kwaliteitszorg.

De wereld ontdekken en ervoor zorgen

Onze leerlingen ontdekken de wereld. Het is onze ambitie om ze bewust te maken van de aarde en de natuur. Naast kennisoverdracht maken we ruimte voor het gesprek over duurzaamheid en de verantwoordelijkheid die je als wereldburger hebt om goed voor de aarde te zorgen. Onze scholen leren van elkaars aanpak.

De kracht van geluk en dankbaarheid ervaren

Bij ons ontdekken leerlingen waar hun talenten liggen, waarvan ze gelukkig worden en waarvoor ze dankbaar mogen zijn. De komende jaren geven we onze leerlingen bewust mee dat ze kunnen kiezen of ze positief of negatief met iets of iemand omgaan. We focussen op wat goed gaat, en minder op wat fout gaat. We geven zelf het goede voorbeeld en vieren onze successen, groot of klein.

Wendbaar zijn in een veranderende wereld

Onze samenleving verandert snel. Dat vraagt om 21e-eeuwse vaardigheden. Het is onze ambitie dat wij de ontwikkelingen kennen en dat we onze leerlingen stimuleren en coachen om de vaardigheden op een goede manier in te zetten. We coachen ze bij het inzetten van de juiste vaardigheden op het juiste moment.

Benieuwd naar wat onze leerlingen zelf belangrijk vinden?
Lees hun verhalen!