Het wordt pas echt leuk als je beweging ziet

Chantal Smith en Danielle Landa zijn naast groepsleerkracht ook rekenspecialist bij Burgst. Met veel plezier helpen ze collega’s met lesideeën en werkvormen. En ook de leerlingen die moeite hebben met rekenen helpen ze vooruit. “Dat is het leukste van ons vak”, zeggen ze allebei enthousiast. “Als je ziet dat een leerling stappen maakt en er lol in krijgt.”

Van links naar rechts

Voor Danielle en Chantal is rekenen echt een passie. “We vinden het leuk dat je veel werkvormen kunt inzetten zoals samenwerkend leren en bewegend leren. Hier springen de leerlingen letterlijk van links naar rechts. Dat is nodig om beide hersenhelften samen te laten werken. Door fysiek te bewegen leggen leerlingen verbanden en onthouden ze beter. Ook de tafeltjes leren ze door op een grote mat de sommen bij elkaar te springen. Leerlingen vinden het super, ze hebben niet eens door dat ze aan het leren zijn.”

Opendeurenbeleid

Nutsscholen Breda zet in op specialisten. Dat waarderen Chantal en Danielle enorm. “Behalve rekenspecialisten heeft Burgst bijvoorbeeld specialisten in begrijpend lezen, in ICT en in techniek. We benutten elkaars specialismen en bedenken samen hoe we onze leerlingen kunnen laten groeien binnen hun eigen mogelijkheden. Als team delen we onze kennis. We leren graag van elkaar en je kunt hier altijd bij collega’s binnenlopen om van gedachten te wisselen. Dat opendeurenbeleid vinden we echt super!”

Chantal Smith en Danielle Landa, groepsleerkrachten en rekenspecialisten NBS Burgst

Ook deze collega’s zijn nuts about werken bij Stichting Nutsscholen Breda!

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”