Bestuur

Onder het motto “Samenwerken aan veelzijdig  ‘jong’-leren met hoge opbrengsten voor ieder kind” geeft het bestuur samen met het managementteam vorm aan het strategisch beleid van de Stichting Nutsscholen Breda op basis van vijf richtinggevende doelstellingen; goed onderwijs, positief onderscheidend werkgeverschap, gezonde financiën, eigentijdse huisvesting en voorzieningen en voorbeeldige communicatie.

Het bestuur werkt volgens de Code Goed Bestuur (november 2020) van het primair onderwijs, met de nadruk op aandacht voor gedrag en cultuur. Daarom werd het ook tijd voor een nieuwe doelstellingenbrochure: een eigentijdse versie die u meer zicht geeft op onze doelstellingen, waarbij rekening is gehouden met gewijzigde inspectie-indicatoren en met verdere uitwerking van de doelstelling ‘communicatie’.

Meer informatie treft u aan op deze site onder te tabblad ‘Doelstellingen’.

Samenstelling bestuur

Per 1 augustus 2021 is er de volgende samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur:

Anette de Ruiter – Algemeen directeur – bestuurder

Toezichthoudend deel van het bestuur:
Welmer Veenstra – voorzitter (NBS Boeimeer)
Rogier Nolet – penningmeester (NBS Dirk van Veen)
Nicole van den Heuvel – secretaris (NBS Dirk van Veen)
Berry Nijveld – (NBS De Hoogakker)
Ellen Toet – (NBS Teteringen)
Jeroen van Rosmalen – (NBS Burgst)

“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”