Bestuur

Het bestuur geeft samen met het managementteam vorm aan het strategisch beleid (koersplan) en de ambities van onze stichting.

Het bestuur werkt volgens de Code Goed Bestuur (november 2020) van het primair onderwijs, met de nadruk op aandacht voor gedrag en cultuur.

Samenstelling bestuur

Per 1 augustus 2021 is er de volgende samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur:

Anette de Ruiter – Algemeen directeur – bestuurder

Toezichthoudend deel van het bestuur:
Welmer Veenstra – voorzitter (NBS Boeimeer)
Rogier Nolet – penningmeester (NBS Dirk van Veen)
Nicole van den Heuvel – secretaris (NBS Dirk van Veen)
Berry Nijveld – (NBS De Hoogakker)
Ellen Toet – (NBS Teteringen)
Jeroen van Rosmalen – (NBS Burgst)