Beleidsplan

Stichting Nutsscholen Breda wil krachtig onderwijs bieden. In dit beleidsplan onderwijs en kwaliteit lees je meer over de context van onderwijskwaliteit, hoe we hieraan werken, dit monitoren en verantwoorden.
Onderwijskwaliteit gaat enerzijds over wat we ‘moeten’: het Ministerie van Onderwijs geeft kaders waaraan we ons houden. Daarnaast laten we ons leiden door wat we als Stichting Nutsscholen Breda zelf belangrijk vinden en ‘willen’. Dit laatste is de kern van de uitgangspunten en koersambities van ons koersplan.

SNB Beleidsplan onderwijs en kwaliteit

SNB Koersambities kwaliteitskaarten

Model-INK-koersplan-schoolplan