Typisch Nuts

Anette de Ruiter werd een half jaar voor de coronapandemie bestuurder bij Nutsscholen Breda: “In dat half jaar heb ik gelukkig op alle scholen kunnen meelopen. Ik heb collega’s ontmoet en gezien wat er zoal speelt. Dat was niet alleen heel leuk, het gaf me ook een goed beeld van onze stichting.” Als eerste viel haar de verbinding op: “Ik vind het typisch Nuts dat iedereen elkaar opzoekt. We leggen bijvoorbeeld dwarsverbanden in platformen zoals het cultuur- en IB-platform, waar collega’s elkaar vinden op talent. Maar er zijn ook scholen waar leerkrachten en leerlingen samen lunchen. Die zoeken de verbinding door samen te ontspannen. Daar word ik blij van!”

Veelzijdige ontwikkeling

Wat ook opvalt bij het Nutsonderwijs is de rol van ouders. Ooit is deze vorm van onderwijs ontstaan vanuit ouders die alles wat zij belangrijk vonden voor hun kinderen in het onderwijs hebben geplaatst. Het Nutsonderwijs is daardoor heel veelzijdig. Anette: “Het is mooi om te zien dat breed ontwikkelen in onze genen zit. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling is belangrijk, hoewel onze scholen daar allemaal heel goed op scoren, maar ook de creatieve, kunstzinnige, muzikale en sportieve ontwikkeling. Die veelzijdigheid hoort bij ons.”

Waardering

Last but not least noemt Anette het waarderend kader als typisch Nuts: “Dat vind ik echt bijzonder en heb ik niet eerder op deze manier gezien. We denken vanuit kansen en mogelijkheden, waarderen elkaar en gaan altijd uit van goede bedoelingen. Een mooi voorbeeld is dat collega’s op een van onze scholen tijdens teambijeenkomsten interventies doen, om wandelgangenpraat te voorkomen. Ze praten mét elkaar, niet óver elkaar. Die positieve insteek is echt fantastisch!”

Anette de Ruiter, bestuurder Stichting Nutsscholen Breda

Ook deze collega’s zijn nuts about werken bij Stichting Nutsscholen Breda!